אני רוצה להודות לקוסם המדהים שליו !!! הילדים נהנו מאוד ושמחו עד השמים. לידור מודיעין!