<p>נהנו מאוד מהופעתך המרשימה אנחנו לא מפסיקים לשמוע את השיר באוטוזה פשוט להיט,עשית שמח והיה שיגעוןתודהממורן עודד והתאומים עידן ואביב</p>