<div>הזמנו את אריאל להפעלת סוף שנה לילדי כיתה א מטעם הוועד. אריאל הגיע שעה לפני לסדר את כל הציוד, למקמם את במחצלות וחיכה לילדים!</div>
<div>הייתה הפעלה מצויינת, מדהימה, הילדים שיתפו פעולה והוקסמו!! ההורים התפעלו מאוד.</div>
<div>כולם היו מרותקים! מומלץ מומלץ מולץ בחום! המון תודה רבה על פעילות מרתקת</div>