היה מקסים…שטות שטות אבל מצחיק ומרתק את כולם..
בתי התחברה לשטויות וכל הילדים גם.. סוף סוף יש הזדמנות לעשות שטויות בלי שיפריעו או יעירו 🙂
תודה לאבירם שהיה חביב לבנות וקשוב ושזרם עם הילדים לאורך כל ההפעלה. הגישה חשובה ויש לו את זה!
שבוע נפלא