<p>היה מקסים…שטות שטות אבל מצחיק ומרתק את כולם..<br />
בתי התחברה לשטויות וכל הילדים גם.. סוף סוף יש הזדמנות לעשות שטויות בלי שיפריעו או יעירו 🙂<br />
תודה לאבירם שהיה חביב לבנות וקשוב ושזרם עם הילדים לאורך כל ההפעלה. הגישה חשובה ויש לו את זה!<br />
שבוע נפלא</p>