<p>היתה יומולדת מושלמת, הילדים היו מוקסמים וישבו שעתיים קשובים, מרוצים ומאושרים<br />
המון תודה לאסף על פעילות מדהימה ושגרם לאיתי להיות שמח ביום הולדתו</p>