עידו עלה על הציפיות! החזיק את הילדים מרותקים והצחיק אותם (וכמובן אותנו) בלי סוף. היה מאוד עירני לקשב של הילדים ואפילו העמיד את אחד הילדים במקומו ברגע שזה החל להציק לחברו.
הוא כמובן הגיע בזמן המיועד לפני החגיגה ו״עיצב מחדש״ את הבית כדי שיתאים לצורכי החגיגה.