<div>רצינו לומר תודה רבה למפעיל אבירם שהגיע אלינו , ההפעלה הייתה מדהימה ,הילדים נהנו מאוד צחקו המון עשו שטויות והעיקר שעופרי ילדת היום הולדת הייתה מאושרת.</div>