<p>עמרי המקסים הגיע אלינו היום ומרגע שנכנס הילדים לא הפסיקו לצחוק. עמרי העביר בצורה מקצועית ביותר אחר הצהרים של כיף ושמחה.<br />
לירי היתה מאושרת. מרגע שהילדים חזרו הביתה אני מקבלת תגובות מההורים כמה הילדים נהנו.<br />
תודה רבה ותמשיכו לעשות הרבה שטויות.</p>