היה כייףבן המםעיל היה נחמד מאודוהכי הכי חשוב ברק היה מאושרתודה