תודה על הפעלה כיפית לילדים. הצחקת והפעלת 30 ילדים שנהנו מכל שטות.
תודה רבה
רועי ועוז