היתה חויה לא רגילה
נהננו מאוד והיה ממש מיוחד.ומסקרו