היה מופע מקסים, מתאים בדיוק לילדים הרמת מורל הסברים ברורים בגובה העיניים