תודה מקרב לב לאבירם ששעשע והעסיק במשך שעתיים את ילדי הכיתה. נהנינו גם אנחנו המבוגרים.