<div>עמרי המפעיל הגיע בזמן והכין את הכל לפני בוא הילדים. הוא היה קשוב מאוד לילדים ולילדי היום הולדת בפרט. ידע להפעיל אותם למשך שעתיים בצורה מקסימה ומאוד משעשעת. הילדים מאוד נהנו ואמרו שכזה עוד לא היה להם. תודה רבה לבית הספר לשטויות ובמיוחד לעמרי המדהים!!!!</div>