<div>חגגנו ביחד עם הבית ספר לשטויות.<br />שם המפעיל היה ישראל.<br />הילדים כל כך נהנו וצחקו שהזמן עבר להם מהר.<br />ישראל היה מקצועי ונתן לנו הרגשה שהוא אחראי על הכל ואנחנו רק דאגנו לאוכל.<br />אני בטוח שעוד נשתמש בשירותים שלכם בעתיד.<br /><br />תודה על החוויה אבא של יהל</div>