<p>שלום רב,</p>
<p>ברצוני להמליץ על ההפעלה של ד"ר מולקולה. היא הייתה הפעלה מעניינת מאוד, הילדים ישבו מרותקים מרבית הזמן (בכל זאת ילדים… )<br />
קיבלנו הרבה פידבקים חיוביים מההורים שאמרו שהילדים חזרו הביתה נלהבים וסיפרו שהיה מעניין וכיף.<br />
תודה לעידו על שעתיים של מדע, הומור וכיף.</p>