<p>חזרתי בכדי להמליץ על שירות מעולה ואדיבכל מי שמחפשת לבנה משהו של כדורגל שיהיה מגניב ובקטע טוב זה לגמרי המקוםממליצה עליו מאד</p>