<div dir="auto">איזו פעילות מדהימה – פארק חבלים, אומגה ותחנות.</div>
<div dir="auto">כל הילדים, גם הביישנים השתתפו ונהנו מאוד.</div>
<div dir="auto">רוברט בחור מקסים דיבר אל הילדים בנחת וחיוך תודה ענקית!</div>