<div>חגגנו יום הולדת השרדות לדור שלנו ,בהתחלה היו חששות לגבי שיתוף הפעולה של החברים , אך מהרגע הראשון פשוט נדהמנו פעילויות מאתגרות ומגניבות שסחפו את כל הילדים עד לאי בודד שבו התמודדו על תחרויות נושאות פרסים דור היה בשמיים וכל כך שמח . תודה רבה על הכל ,הטלפון שלכם כבר עודכן אצל כל החברים נתראה בשנה הבאה .</div>