<div>בית ספר לשטויות, ובמיוחד לאורי טריווגו שילה, תודה רבה על יומולדת מושלמת!!! אין מה להגיד, אכן עשית בית ספר לילדים. לא הפסיקו לצחוק, ובמיוחד שני. אז תודה רבה רבה</div>