<p>ליוסי המפעיל תודה על האנרגיות והשמחה הרבה. המוסיקה היתה מצוינת ידעתה לכוון גם לילדים וגם למבוגרים שהגיעו. הצלחתה להגיע לכל ילד.<br />
ההפעלה היתה מצוינת הילדים נהנו ונשמח להמליץ עליך. </p>