<div><div>אז אחרי המון לבטים אם לחגוג לבנות שלנו (בנות 8)כמו כולם או לחפש הפעלה חדשה, החלטנו לקחת סיכון ולהזמין הפעלה של בית ספר לשטויות והיה מעולה. אבירם המפעיל סחף את ילדי הכיתה במשחקים ובהפעלות מצחיקים ומגניבים והבנות שלנו היו בעננים. תודה רבה!</div><div> </div></div>