<p>תודה רבה מיוחדת לקרן המפעילה מהמעבדה המשתוללת על הפעלה מיוחדת במינה, מגוונת, מהנה, סוחפת איתי ועלמה נהנו מאוד.<br />
ילדי הכיתה היו מרותקים במשך כל ההפעלה וגם ההורים </p>