היתה לנו חגיגה יוצאת
דופן, איכותית שבסופה יש תוצר שיישמר לתמיד.
הביות
כולן מצאו את תפקידן על הסט.. חלק שחקניות וחלק מאפרות ועוד
היה מושקע ויפה