<div><p>אז חגגנו היום יום הולדת 6 ולאחר בדיקות קצרות הגענו לניר. במילה אחת: כיף ומוצלח. כל הילדים השתתפו והוא הצליח להחזיק את הילדים לאורך כל ההפעלה.</p><p>הילדה מבקשת שניר יחזור ליום הולדת 7.</p><p>תודה ניר שעשית כיף וצחוקים עם ילדי גן דולב.</p></div>