<p>חגגנו יום הולדת 8 לבן שלנו, הגיעו כ-35 ילדים, שמחים ורועשים.<br />
ברגע ששמוליק התחיל את ההפעלה – היתה דממה, הילדים היו מהופנטים, השתתפו בפעילות, ונהנו מאד.<br />
תודה רבה, זה היה מדהים!</p>