תודה גדולה לדור שעמד בגבורה מול כיתה מאתגרת, ועוד כמה אחים שהצטרפו, והצליח להפעיל ולהצחיק חבורה בטווח גילאים שבין 4 ל 9. כמבוגרים, אנחנו נוטים לשכוח שלפעמים הדברים הפשוטים הם אלה שגורמים לילדינו להתפוצץ מצחוק, ואין טוב מזה!