<div>היה פשוט מקסים, גל המפעיל היה מצויין וריתק את הילדים. היה סובלני, אכפתי ומעניין. כולם נהנו והתפעלו מההפעלה האיכותית.. שנפגש רק בשמחות ותודה על הכל.</div>