חייבת להמליץ על זיו...פעמיים חגגתי איתו יום הולדת קורונה- בזום והיה מעולה
למרות הקושי להפעיל מרחוק הוא הצליח בענק