<div>ברצוני להודות על הפעלה מצחיקה, מגוונת ומקורית אותה העביר היום עומרי. <br />התרשמתי מהרצינות שלו, מחוייבות לתפקיד,יכולת לראות את הילדים השונים ולהתאים את עצמו ואותם.<br />עומרי ידע לאלתר, לנהל ולנצח על כל האירוע בצורה מדהימה. <br />הילדים לא הפסיקו לצחוק, שיתפו פעולה ומאוד נהנו.<br />תודה רבה על ההפעלה !</div>