השבוע יובל הפעיל אותנו תושבי גןנר בנושא המכבים והחשמונאים בכפר חשמונאי, היינו כ 100 אנשים ילדים ומבוגרים, ויובל הצליח לרתק ולעניין את כולנו. מאוד נהנו וכמובן גם למדנו דברים חדשים.