<p>ערב טוב עמרי.<br />
תודה מכל הלב על הפעלה של יום ההוחדת של שחר בני.<br />
כל הילדים היו מרותקים מהפעילות הענפה והמעניינת.<br />
הקסם האישי שלך מדהים במיוחד את הילדים ואפילו האמהות שנחכו ביום ההולדת התפעלו ושיבחו.<br />
שוב תודה נזכור את יום הנולדת ה-5 של שחר הודות לך.<br />
בשם שחר שנהנה מאוד, מוסר לך תודה ואת אהבתו</p>