<p>תודה רבה לד"ר עידו המקסים!!<br />
חגגנו לאמה יום הולדת מוצלחת במיוחד. מעניינת ושונה.<br />
אמה הייתה במרכז העניינים כמו שחלמה. הילדים היו מרותקים, ואנחנו ההורים, צפינו בנחת מהצד 😉</p>