<p>רוצה להודות ולהמליץ על צוות בית ספר לשטויות<br />
אסף ואסף<br />
על פעילות מצחיקה מלאה בהומור , שירים, משחקים וריקודים<br />
הילדים וההורים נהנו מאוד ..<br />
מרוב שהיה כיף התנדבתי לקבל כאפת קצפת יחד עם הילדים<br />
ולכל מי שמתלבט , אין כאן שום התלבטות !<br />
בטוחה שנפגש שוב .</p>