<div>ישראל הצליח לרתק את הילדים ולהצחיק אותם לאורך כל הפעילות. הם שיתפו איתו פעולה  וניכר שהם נהנו מאוד. תודה רבה ! היה מוצלח וילדי היומהולדת, גיא ואוריה, היו מאושרים !</div>