<p>המפעיל אבירם פשוט מקסים!!!<br />
הקסים והצחיק את הילדים עם ההפעלות המקוריות<br />
ילד יום ההולדת שהיה תמיד במרכז כל פעילות<br />
אמר שזו היום הולדת הכי טובה שהייתה לו בחיים<br />
תודה רבה </p>