<div>
<div>אילן שלום,
רצינו להגיד תודה רבה רבה על אתמול.
הצלחת לרתק ולהצחיק 20 בנים תוססים והתגובות הנלהבות מההורים לא איחרו לבוא.
ברגישות הצלחת לתת מקום ולהגיע לכל אחד מהילדים.
עידו סיכם ואמר שזו היתה היום הולדת הכי טובה.
תודה רבה,
גל שימרון</div>
<div>לסיכום – היה מוש.
ההורים גם דיווחו שהבנות ממש התלהבו. תודה רבה</div>
</div>