<div>אני זכיתי בחיבור גוף נפש. חיזוק מבפנים החוצה ולהיפך..  ברגעים של אושר , שמחה, מילוי..</div>
<div>וגם ברגעי התרוקנות ופיזור עם גדי, שכבר מזמן זכיתי בו גם כמאמן וגם כחבר אהוב.</div>