תודה רבה לדורון
על חגיגת יום הולדת מושלמת
לאורי וברק,
ברוח הישרדות.

היה מושלם
תודה