<div>“במסגרת פרויקט “בית ספר של החופש הגדול”, התגייסו מנהלי חברת דע נובו בטווח זמן קצר מאוד , ונתנו מענה מקצועי ואיכותי בהדכות ובפעילויות מדעיות יצירתיות בכל גני הילדים ובתי ספר בעיר. פעילויות חברת דע נובו זכו תשבחות רבות גם מהורי הילדים ומהצוות החינוכי על איכות ההדרכה ועל הפעילויות המגוונות והמעשירות.”</div>