<div><br />
ממליצה בחום על הפעלה ביה”ס לשטויות.</div>
<div>דור היה המפעיל שלנו הילדים שיתפו פעולה והיו מהופנטים ממנו. <br />
הילדים שלי היו בעננים ומאוד נהנו מכל הפעילויות. מלא הורים החמיאו לי בסוף היום הולדת שהייתה הפעלה מקסימה והם לא הרגישו את הילדים בכלל</div>