<div><br />
דור ההפעלה הייתה מושלמת!<br />
הילדים רק בני 8 ישבו מהופנטים ממך,הצחקת אותם עד כלות וזה לא פשוט בכלל להחזיק ילדים בגיל הזה לשעתיים שלמות<br />
זאת פעם שנייה שלי איתכם ובהחלט היד עוד נטויה<br />
יש לכם ציון 10 ממני!</div>