<div>שחר מדר מולקולה היה פשוט מעולה!!!!! הוא הגיע למפגש משפחתי בין דורי גדול.בכשרונו המופלא והחד הפעיל ילדים,נערים,הורים,דודים וסבים במופע של הפעלה מדעית. שחר הצליח לשלב הומור והסבר מדעי לכל ניסוי שביצע.צורת ההגשה הזאת הצליחה לרתק הן את המבוגרים,(והמבוגרים יותר…),וגם את הילדים. הוא גם הצליח לעשות זאת בצורה ששיקפה את המתח,את היופי,ואת ההומור שבמדע. מומלץ בחום!!!!!</div>