<p>רוצה להמליץ מכל הלב על הפעלה של פיגוזיאדה ובמיוחד על טל המפעיל.<br />
זו השנה השניה שאנו נעזרים בחברה זו ותמיד יוצאים מרוצים. טל מפעיל אנרגטי שיודע לרתק את הילדים עם הפעלה אקטיבית ואנרגטית הנתאימה לכל הילדים ומשאירה טעם של עוד.</p>