יפתח מרתק את הילדים בהופעה מצחיקה.
אפילו המבוגרים נקרעו מצחוק!