<div>יום ההולדת עבר בנעימים. גל העביר את הפעילות עם הרבה הומור ועם המון קשב לילדים. אני אישית הופתעתי כיצד זכר את השמות של כולם. הכי חשוב – הילדים נהנו. תודה רבה.</div>