<div>
<div>הזמנתי את אלעד בעקבות המלצה שראיתי באחת הקבוצות של האימהות בפייסבוק והספיקה שיחה קצרה בשביל להבין שהוא יודע מה הוא עושה.</div>
הילדים היו מרותקים להופעה וילד היום הולדת היה במרכז, השתתף ויצא מאושר!
האימהות סיפרו לי יום למחרת שהילדים דיברו על ההופעה ורצו בעצמם לעשות קסמים..אז תודה רבה
ממליצה!</div>