<div>שחר היה מ-ע-ו-ל-ה! החזיק קבוצה גדולה של ילדים בני שש, מרותקים לניסויים והמומים מנפלאות המדע. הילדים היו מאושרים, ההורים נהנו והחגיגה עלתה על כל הציפיות. כל הכבוד! תודה רבה!</div>