<div>
<div>ענת הגיעה להרקיד במסגרת בת מצוה שערכנו בפאב לבנות. הגיעה למשך חצי שעה ולא הפסיקה להלהיב את הקהל</div>
<div>והילדה שלי היתה בעננים . זו הפעם השניה שענת מגיעה. נמשיך להזמין אותה.. </div>
</div>