יוסף תודה רבה היה 10 – הפעילות 10 ממליצה בכיף, אין עליך.
רחל חמו עפולה